Slachtofferhulp Nederland
MY LIFE STORY

Tot april 2017 bezoeken middelbare scholen in heel Nederland de Fataal School Tour. Scholieren kunnen tegen een gereduceerd tarief de film in de bioscoop zien en deelnemen aan een Q&A met verschillende gastsprekers. Ook Slachtofferhulp Nederland en Slachtoffer in Beeld werken hieraan mee. Deze organisaties geven aan de film gerelateerde voorlichting over hun werkzaamheden en ervaringen.

Slachtofferhulp helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Ook ondersteunen zij nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. In 2015 hielpen zij ruim 182.000 slachtoffers. De politie doet regelmatig een beroep op hen via de 24/7 crisislijn. Het is de missie van Slachtofferhulp om slachtoffers te ondersteunen bij de verwerking van de gebeurtenis en waar mogelijk geleden schade te herstellen of te verlichten. Ook werkt de organisatie aan de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.

Slachtoffer in Beeld richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen. Zij begeleiden slachtoffer-dadergesprekken, organiseren bewustwordingsbijeenkomsten voor daders en trainen professionals die werken met slachtoffers en daders. Het is de missie van Slachtoffer in Beeld om bij te dragen aan de emotionele verwerking van het incident bij slachtoffers en de schuldverwerking bij daders.

TIMELINE